Novinky

V√Ĺzva pro pam√¨tn√≠ky starŇ°√≠ch ro√®n√≠k√Ļ
҆r√°mkova P√≠sku

VáŇĺení a milí,
rádi bychom k 50. ro√®níku Šrámkova Písku vydali publikaci, která by zahrnovala dostupné informace o všech ro√®nících. A protoŇĺe mozky i archivy jsou √®áste√®n√¨ d√¨ravé, prosíme o spolupráci a pomoc všechny, kte√łí se n√¨jakým zp√Ļsobem okolo této p√łehlídky v minulosti mihli... Pokud jste na ŠP hráli, a ani v databázi √®eského amatérského divadla o vás nemáme informace, prosíme o upozorn√¨ní a dopln√¨ní údaj√Ļ. Pokud máte doma programy, plakáty a jiné tiskové materiály z dávných dob, prosíme o jejich naskenování a poslání. O vše se s námi prosím pod√¨lte.
 
Za pomoc a ochotu dìkujeme!
 
Za obor experimentujícího divadla
Lenka Novotná
Tel.: 221 507 974
e-mail: novotna@nipos-mk.cz


Comments (0)

Amatérská scéna 6/2010

√ąíslo, jehoŇĺ vydání bylo p√łipraveno na 17. prosince 2010, p√łináší mj. pokra√®ování diskuze na téma „Co o√®ekáváme od p√łehlídkových reflexí p√łedstavení“, rozhovory s významnými p√łedstaviteli √®eského amatérského divadla (František Zborník, Václav Klapka, Eva And√¨lová), medailon Zoji Mikotové od Miroslava Plešáka, √®lánky o klí√®ových celostátních p√łehlídkách – rakovnické Popelce, o vysocké národní p√łehlídce venkovských soubor√Ļ, o 20. P√łeletu nad loutká√łským hnízdem, ale i o dalších p√łehlídkách a dílnách − pod√¨bradském FEMAD, NahlíŇĺení v Bechyni, autorské sout√¨Ňĺi O√łíšky pro Popelku aj. V rubrice Kukátko do sv√¨ta se krom jiného m√ĻŇĺete seznámit s amatérským divadlem na severu Evropy. Obsáhlé Postgraduální sloupky jsou v√¨novány Jerôme Savarymu a jeho Grand Magic Cirkusu. Nechybí dramaturgické pozorníky. V odborné p√łíloze následuje poslední √®ást Kapitolek ze scénografie prof. Jána Zavarského. V p√łíloze d´ARTAMAn naleznete propozice druhových postupových p√łehlídek pro rok 2011.


Comments (0)

Menu